top of page

GDPR

Den 25 maj 2018 fick vi som EU-medborgare stärkta rättigheter när det kommer till hur information om oss används, vilken den är och hur den lagras. Då ersattes nuvarande lag av en dataskyddsförordning, GDPR, (GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation). Regelverket reglerar hur hantering av personuppgifter får ske av bland annat företag och organisationer som bland annat innehåller regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR). 

För oss på Eksjö Camping & Konferens är det viktigt att du ska känna dig trygg hur vi hanterar dina personuppgifter, och följer de lagar och förordningar som finns för att skydda din integritet. 


Kontaktpersoner och adress 
Detta dokument omfattar Eksjö Camping & Konferens med dess verksamhetsområden. 
Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Eksjö Camping & Konferens, Prästängsvägen 5, 575 36 Eksjö. Telefon: 0381-395 00 
E-post: info@eksjocamping.se


Medlemsregister: 
I vårt medlemsregister sparas ditt namn, telefonnummer och/eller din e-postadress.
Vi använder registret för att göra medlemsrelaterade utskick såsom information, kallelser och fakturering av medlemsavgift. 
Vi delar aldrig uppgifterna med tredje part. Utskicken görs via brev, e-post eller sms. 


Webbsida 
Webbsidan ligger publikt, och där finns information om vår verksamhet, om boende och om våra aktiviteter. Där kan bilder förekomma, däremot inga personuppgifter. Allt som publiceras publikt måste från och med nu vara godkänt av den det gäller. 

Vad du behöver göra: 
Om du inte vill vara med i vårt medlems- eller utskicksregister, vänligen meddela oss snarast. 
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras personligen hos Eksjö Camping & Konferens undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn, adress, datum och personnummer. Vi kommer inte att lämna ut registerutdrag via e-post, då vi inte har någon tjänst som stödjer säker identifiering av mottagare. Vi återkommer till dig med ett registerutdrag inom 30 dagar till din uppgivna adress. 
Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Eksjö Camping & Konferens via brev, e-post info@eksjocamping.se) eller telefon 0381-395 00.

bottom of page