top of page

ARBETA IDEELLT

Sedan starten av Eksjö Camping 1982 har basen i planeringsarbetet med anläggning, 
program, aktiviteter och styrelseuppdrag alltid gjorts på ideella insatser. 
Eftersom Eksjö Camping & Konferens är en ideell förening är det ingen privatperson som kan ta ut någon "vinst".  Utifall föreningen Eksjö Camping & Konferens en dag kommer att avyttra anläggningen tillfaller 50% av tillgångarna föreningen Goda Nyheter som arbetar med bibelspridning och 50% till Hela Människan som arbetar med drogmissbruk.

Alla kan vara med, alla behövs

Välkommen med i arbetet. Det finns alltid små och stora projekt att ta sig an. 

Många ideella människor är ständigt aktiva på campingen. En del kommer och gör 
punktinsatser och andra tar ett större ansvar för det löpande arbetet. 
Alla insatser är lika värdefulla och lika behövda. 

Har du frågor angående att arbeta ideellt på campingen så kan du kontakta Magnus genom vårt växelnummer 0381-395 00. 
Välkommen med din insats och förmåga!

bottom of page