DEN DRIVANDE FÖRENINGEN

Kom Till Festen är namnet på föreningen som startat Eksjö Camping & Konferens. 
Föreningen bildades 1979-1980 och 1982 tog föreningen över driften av 
"Prästängsbadets camping" av Eksjö Kommun. 

2017 bytte föreningen namn till

Eksjö Camping & Konferens. 
Medlemmarna i föreningen tillhör olika

kristna kyrkor i Eksjöbyggden och försöker 
på olika sätt berätta det glada evangeliet om

Jesus Kristus. 
Från valborgsmässoafton fram till mitten av augusti finns ett stort program- och 
aktivitetsutbud med konserter, friluftsliv, andakter och gudstjänster. 

Mycket har hänt sedan starten. Det är en stor förvandling från en mycket primitiv 
tält/husvagnscamping till dagens moderna anläggning. Nästan allt har byggts upp 
av hängivna idéella krafter. De frivilliga krafterna är fortfarande grunden i 
verksamheten, men det finns också en anställd stab som sköter det löpande arbetet. 

Vill du komma i kontakt med föreningen går det bra att kontakta Leif Johansson på 070-563 06 49


Välkommen med i gemenskapen!